2013-01-16

Kindaichi Shounen no Jikenbo NEWS ZERO, ZIP, Anadoki!, Sukkiri, Mezamashi

2013.01.08 NEWS ZERO Yamada Ryosuke, Arioka Daiki, Kiritani Kenta, Haruna Kawaguchi, V.I. (Seungri), Wu Chun

Download

2013.01.10 Yamada Ryosuke, V.I. (Seungri), Wu Chun

Download

2013.01.10 ZIP Kindaichi fan event

Download

2013.01.11 Anadoki! Kindaichi Shounen Yamada Ryosuke, Arioka Daiki, Kawaguchi Haruna

Download

2013.01.11 Sukkiri Yamada Ryosuke, Arioka Daiki, Kawaguchi Haruna cut

Download

2013.01.11 ZIP Coming Soon Yamada Ryosuke, Arioka Daiki, Kawaguchi Haruna cut

Download

2013.01.15 Mezamashi Yamada Ryosuke cut

Download
Credits: weibo