2014-06-18

2014.06.12 Cho Kosoku Sankin Kotai news Chinen Yuri MQ

2014.06.12 Entertainment Scrable Cho Kosoku Sankin Kotai Event Chinen Yuri
Download

2014.06.12 Mezamashi Cho Kosoku Sankin Kotai Chinen Yuri
Download

2014.06.12 PON! Cho Kosoku Sankin Kotai butai aisatsu Chinen Yuri
Download

2014.06.12 Morning Cross Cho Kosoku Sankin Kotai Chinen Yuri
Download

2014.06.12 Oha4! Cho Kosoku Sankin Kotai Chinen Yuri
Download
Credits: youtube