2014-07-24

2014.07.18 Kindaichi Shounen no Jikenbou neo news

2014.07.18 Pon! Kindaichi Shounen no Jikenbou neo Yamada Ryosuke Arioka Daiki
Download Part1 Part2 Part3

2014.07.18 Sukkiri Kindaichi Shounen no Jikenbou neo Yamada Ryosuke
Download

2014.07.18 Jyohou Live Miyaneya Kindaichi Shounen no Jikenbou neo Yamada Ryosuke
Download

2014.07.18 News Every Kindaichi Shounen no Jikenbou neo Yamada Ryosuke
Download

Zoom In Sata 2014.07.19 Yamada Ryosuke Arioka Daiki

2014.07.19 Zoom In Sata Yamada Ryosuke Arioka Daiki
Download Part1 Part2

Zip! 2014.07.21 Kindaichi Shounen no Jikenbou Neo

2014.07.21 Zip! Kindaichi Shounen no Jikenbou Neo
Download

Dramatic Game 1844 2014.07.15 Kamenashi Kazuya Yamada Ryosuke

2014.07.15 Dramatic Game 1844 Kamenashi Kazuya Yamada Ryosuke
Download Part1 Part2

Gurunai 2014.07.17 Yamada Ryosuke Part

2014.07.17 Gurunai Yamada Ryosuke Part
Download MEGA Folder

2014-07-15

Mezamashi 2014.07.12 Takaki Yuya Nakajima Yuto

2014.07.12 Mezamashi Takaki Yuya Nakajima Yuto
Download

Super News 2014.07.12 Suikyu Yankisu Nakajima Yuto

2014.07.12 Super News Suikyu Yankisu Nakajima Yuto
Download

Gokigen Yo 2014.07.10 Takaki Yuya Nakajima Yuto

2014.07.10 Gokigen Yo Takaki Yuya Nakajima Yuto
Download Part1 Part2 Part3

Zoom In Sata 2014.07.12 Kindaichi Shounen no Jikenbou Neo

2014.07.12 Zoom In Sata Kindaichi Shounen no Jikenbou Neo
Download

Ousama no Brunch 2014.04.19 Inoo Kei

2014.04.19 Ousama no Brunch Inoo Kei
Download Part1 Part2

2014-07-11

Zip! 2014.07.11 Kindaichi Shounen no Jikenbou Neo

2014.07.11 Zip! Kindaichi Shounen no Jikenbou Neo
Download

Zip! 2014.07.10 Kindaichi Shounen no Jikenbou Neo

2014.07.10 Zip! Kindaichi Shounen no Jikenbou Neo
Download

News Every 2014.04.11 Yowakutemo Katemasu Part

2014.04.11 News Every Yowakutemo Katemasu Part
Download

VS Arashi 2014.04.17 Yaotome Hikaru

2014.04.17 VS Arashi Yaotome Hikaru
Download MEGA Folder

2014-07-05

Yamada Ryosuke CM Ajinomoto CookDo Koumi Pesuto 30s

Yamada Ryosuke CM Ajinomoto CookDo Koumi Pesuto 30s
Download

Hey! Say! JUMP House Vermont Curry CM 14s

Hey! Say! JUMP House Vermont Curry CM 14s
Download

Honma Dekka 2014.06.18 Chinen Yuri

2014.06.18 Honma Dekka Chinen Yuri
Download Part1 Part2 Part3

School Kakumei 2014.06.29 Hey! Say! JUMP Medley

2014.06.29 School Kakumei Hey! Say! JUMP - Ready Go & Come On A My House
Download

Music Japan 2014.06.23 Hey! Say! JUMP - Talk & Ready Go

2014.06.23 Music Japan Hey! Say! JUMP - Talk & Ready Go
Download