2015-10-31

2015.10.28 Grasshopper Helloween event Ikuta Toma Yamada Ryosuke news

2015.10.28 Good Morning Grasshopper Helloween event Ikuta Toma Yamada Ryosuke
Download

2015.10.28 Hayadoki! Grasshopper Helloween event Ikuta Toma Yamada Ryosuke
Download

2015.10.28 Mezamashi Grasshopper Helloween event Ikuta Toma Yamada Ryosuke
Download

2015.10.28 Nonstop Grasshopper Helloween event Ikuta Toma Yamada Ryosuke
Download

2015.10.28 Ohayo Core Grasshopper Helloween event Ikuta Toma Yamada Ryosuke
Download

2015.10.28 Zip! Grasshopper Helloween event Ikuta Toma Yamada Ryosuke
Download

Little Tokyo Live 2015.10.28 Hey! Say! JUMP

2015.10.28 Little Tokyo Live Hey! Say! JUMP
Download MEGA Folder

2015-10-25

Shiawase Bombi Girl 2015.07.28 24 Jikan Terebi Okamoto Keito

2015.07.28 Shiawase Bombi Girl 24 Jikan Terebi Okamoto Keito
Download MEGA Folder

Music Station 2015.10.23 Cuts

2015.10.23 Music Station Hey! Say! JUMP & Arashi Cut
Download MEGA Part1 Part2

2015.10.23 Music Station Hey! Say! JUMP - Kimi Attraction
Download

2015.10.23 Music Station Arashi Medley
Download Part1 Part2

School Kakumei 2015.10.18

2015.10.18 School Kakumei
Download MEGA Folder

2015-10-24

Momochi Hama Store 2015.10.21 Grasshopper Ikuta Toma Yamada Ryosuke

2015.10.21 Momochi Hama Store Grasshopper Ikuta Toma Yamada Ryosuke
Download

Hey! Say! JUMP - Kimi Attraction PV & Making

Hey! Say! JUMP - Kimi Attraction PV & Making
Download MEGA Folder

Hey! Say! JUMP - Kimi Attraction PV
Download

Hey! Say! JUMP - Kimi Attraction (Dance ver.) PV & Making
Download MEGA Folder

Hey! Say! JUMP - Kimi Attraction PV Dance ver
Download

Mezamashi 2015.10.17 Hey! Say! JUMP 2015 Live Tour Jumping Carnival news

2015.10.17 Mezamashi Hey! Say! JUMP 2015 Live Tour Jumping Carnival news
Download

2015.10.13 Hey! Say! JUMP 2015 Live Tour news

2015.10.13 Ohayo Asa Desu Hey! Say! JUMP 2015 Live Tour news
Download

2015.10.13 Ohayo Core Hey! Say! JUMP 2015 Live Tour news
Download

2015.10.13 Asa Desu Hey! Say! JUMP 2015 Live Tour news
Download

2015.10.13 Kyojiterebi Hey! Say! JUMP 2015 Live Tour news
Download

Shounen Club Premium 2015.10.21 Hey! Say! JUMP Talk & Live

2015.10.21 Shounen Club Premium Hey! Say! JUMP Talk & Live
Download MEGA Folder

2015.10.21 Shounen Club Premium Hey! Say! JUMP - Kimi Attraction
Download

2015.10.19 Keiji Ballerino Nakajima Yuto news

2015.10.19 Oha!4 Keiji Ballerino Nakajima Yuto

Download

2015.10.19 PON! Keiji Ballerino Nakajima Yuto
Download

2015.10.19 Zip! Keiji Ballerino Nakajima Yuto
Download

2015-10-10

2015.10.07 Hey! Say! JUMP Kimi Attraction news

2015.10.07 Hayadoki Hey! Say! JUMP Kimi Attraction news
Download

2015.10.07 Mezamashi Hey! Say! JUMP Kimi Attraction news
Download

2015.10.07 Zip! Hey! Say! JUMP Kimi Attraction news
Download

2015.10.05 Pink to Gray Nakajima Yuto Suda Masaki news

2015.10.05 Asa desu Pink to Gray Nakajima Yuto Suda Masaki
Download

2015.10.05 Hakunetsu raibu bibitto Pink to Gray Nakajima Yuto Suda Masaki
Download

2015.10.05 Hayadoki Pink to Gray Nakajima Yuto Suda Masaki
Download

2015.10.05 Mezamashi Pink to Gray Nakajima Yuto Suda Masaki
Download

2015.10.05 Ohayo Core ABC Pink to Gray Nakajima Yuto Suda Masaki
Download